לאנשים חושבים ומרגישים

הדף הקודם דף הבית למעלה הדף הבא

 

ציטוט מהרמב"ם (הלכות תלמוד תורה פרק ג' הלכות ט' י' נוסח תימן):

 

"כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה, ויתפרנס מן הצדקה,
הרי זה חילל את השם, וביזה את התורה,
וכיבה מאור הדת, וגרם רעה לעצמו, ונטל חייו מן העולם הבא.
לפי שאסור ליהנות מדברי תורה בעולם הזה.
"

 

"דע אל תעשה את התורה קרדום לחפור בה... ועשו את השרירות התורתית חוקי מוכסים ... שזו חובה ושצריך לעזור לחכמים ולתלמידים ולאנשים המתעסקים בתורה ותורתן אומנותן וכל זה טעות שאין לו יסוד בתורה ולא רגליים להישען עליהם כלל"

 

"ציוו חכמים..לא תעשה מדברי התורה עטרה להתגדל בהן ולא קרדום לחפור בהן, אהוב את המלאכה (העבודה) ולא את הרבנות,
תורה שאין עימה מלאכה סופה להתבטל וסוף אדם זה (שאינו עובד) שיהא מלסטם את הבריות."

 

כל הזכויות שמורות ואין להעתיק או לעשות כל שימוש אחר ללא קבלת אישורו של היוצר  ©